Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Archif Seminarau Blaenorol yn y Gyfres SACMC

"Gender and Performance in the Medieval and the Early Modern Period” (Trafodaeth o gwmpas y bwrdd)

19 Ebrill 2016

Yr Athro. Alison Findlay, Prifysgol Lancaster
(a gynhelir gan Prifysgol Bangor)

"Setting Songs: Seventeenth-Century Songbooks and Lyric Identity"

12 Ebrill 2016

Dr Simon Jackson,  Prifysgol Warwick
(a gynhelir gan Prifysgol Y Drindod Dewi Sant)

New projects in medieval and early modern history: a round table for postgraduates and early career researchers

15 Mawrth 2016 – Aildrefnu o 01/03/16

Prifysgol Bangor
(a gynhelir gan Prifysgol Bangor)

“Christian holy war in comparative perspective”

08 Mawrth 2016

Yr Athro. Phillippe Buc, Prifysgol Vienna
(a gynhelir gan Prifysgol Aberystwyth)

The last days of Owain Glyndwr interrogating the traditions”

09 Chwefror 2016

Yr Athro. G A Williams, Prifysgol Aberystwyth
(a gynhelir gan Prifysgol Bangor)

"From Pondal (1835-1917) to Cabanillas (1876-1956): Ossian and Arthur in the Making of a Celtic Galicia"

02 Chwefror 2016

Yr Athro. Juan Miguel Zarandona, Prifysgol Valladolid
(a gynhelir gan Prifysgol Abertawe)

Lleoliadau

Abertawe – Stwdio Coleg Cymraeg
Aberystwyth: Llyfrgell Hugh Owen, Penglais
Bangor: Ystafell Cledwyn 3
Caerdydd –  I'w gadarnhau (Gweld nodyn atgoffa e-bost)
Y Drindod Dewi Sant - Stiwdio fideo-gynadledda, Adeilad y Celfyddydau

Yr Athro G A Williams “The Last Days of Owain Glyndŵr: Interrogating the Traditions".

10 Rhagfyr 2015, Yr Athro. G A Williams, (a gynhelir dan nawdd Prifysgol Bangor)

Yr Athro Paul Stevens, University of Toronto: "Raphael's Condescension: Paradise Lost, Jane Austen, and the Secular Metamorphosis of Grace.”

1 Rhagfyr 2015, Yr Athro. Paul Stevens (a gynhelir dan nawdd Prifysgol Caerdydd)

Dr Catherine Fletcher, Prifysgol Abertawe: 'Fashioning a Medici Court: The Material World of Duke Alessandro de' Medici (1531-37).   

17 Tachwedd 2015, Dr Catherine Fletcher (a gynhelir dan nawdd Prifysgol Abertawe)

Mae ymchwil Dr Fletcher yn canolbwyntio ar Ewrop yn y cyfnod modern cynnar, yn cynnwys Prydain, ac yn arbennig ar yr Eidal.   Mae wedi cyhoeddi'n eang ar hanes diplomyddiaeth, diwylliant materol a bywyd gwleidyddol yn y cyfnod hwn.   Yn 2012 cyhoeddwyd ei llyfr cyntaf, Our Man in Rome: Henry VIII and his Italian Ambassador, gan ymdrin â'r ddiplomyddiaeth y tu ôl i ysgariad cyntaf Harri. Cyhoeddir monograff academaidd, Diplomacy in Renaissance Rome, yn 2015.  Mae project newydd Dr Fletcher yn edrych ar hanes diwylliannol gynnau llaw yn nechrau'r unfed ganrif ar bymtheg, pan oeddent yn dechnoleg newydd.

Yn cydredeg â'i gwaith ym maes hanes modern cynnar, mae gan Dr Fletcher ddiddordeb yn y ffordd y cyflwynir y cyfnod hwn i'r cyhoedd mewn llenyddiaeth boblogaidd, ffilmiau, ar y teledu ac mewn safleoedd treftadaeth. Yn ei gwaith diweddar, mae wedi arbrofi â defnyddio perfformio a naratif i gyflwyno ymchwil hanesyddol.  Yn 2016 cyhoeddir ei bywgraffiad o Alessandro de' Medici, dug Medici cyntaf Fflorens, y dywedir iddo fod yn fab anghyfreithlon caethwas Affricanaidd.

Hywel Grifiths Prifysgol Aberystwyth: 'May God bridge Afon Tywi!' Floods and the fluvial landscape in medieval Welsh poetry.  

3 Tachwedd 2015, Hywel Griffiths (a gynhelir dan nawdd Prifysgol Aberystwyth)

Darlithydd mewn daearyddiaeth ffisegol yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yw Hywel Griffiths.  Er bod ei genfndir ym maes geomorffoleg afonydd, yn arbennig cyfraddau a phatrymau prosesau afon, mae ganddo ddiddordebau ymchwil hefyd yn naearyddiaeth hanesyddol a diwylliannol llifogydd ac afonydd.  Mae ei ddiddordeb mewn cofnodion hanesyddol a gwybodaeth am lifogydd mewn llenyddiaeth ganoloesol a chyfoes wedi mynd ag ef o afonydd Cymru i afonydd Y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia, a hynny drwy broject a gyllidwyd gan yr Academi Brydeinig.  Ar hyn o bryd mae’n Olygydd Cyswllt

Gwerddon, y cyfnodolyn Cymraeg amlddisgyblaethol.

Yr Athro Alison Findlay, Prifysgol Lancaster: "Gender and Performance in the Medieval and the Early Modern Period” (Round Table Discussion)

20 Hydref 2015, Yr Athro. Alison Findlay (a gynhelir dan nawdd Prifysgol Bangor)

Dr Heather Pagan, Prifysgol Aberystwyth:‘Nous n'escourterom pas la verité de l'estoire’: Trevet's 'Les Cronicles' and Anglo-Norman Historiography.

7 Hydref 2015, Dr Heather Pagan

Mae Dr Heather Pagan yn un o olygyddion y Geiriadur Eingl-normanaidd sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Aberystwyth.  Ymhlith ei diddordebau ymchwil y mae croniclau canoloesol, a’r defnydd o Eingl-normanaidd yn y bedwaredd ganrif ar ddeg.  Mae hefyd yn ymddiddori mewn golygu testunol, fel golygydd geiriadur yn ogystal â golygu testunau canoloesol. Mae wedi cyhoeddi argraffiad o’r ‘Anglo-Norman Prose Brut to 1332’ gyda’r Gymdeithas Testunau Eingl-normanaidd, yn ogystal ag argraffiad cryno o’r Brut, ac mae ar hyn o bryd yn cyd-olygu  Les Cronicles gan Nicholas Trevet a’r Scalacronica.

Site footer