Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Aelodau

Cliciwch ar enw am ddolen i dudalen staff bersonol Swydd ac Adran Themâu Ymchwil
Dr Kristjàn Ahronson Darlithydd mewn Archaeoleg (rhan-amser), Hanes a Hanes Cymru (Prifysgol Bangor)  
Dr Maredudd ap Huw Llyfrgell Genedlaethol Cymru  
Dr Jayne Archer Darlithydd, Yr Adran Saesneg (Prifysgol Aberystwyth) Llenyddiaeth a diwylliant modern cynnar; ysgrifennu gan fenywod; llyfrau derbynneb ar ffurf llawysgrif ac ysgrifennu am y cartref; ysgrifennu am fywyd; alcemi ac astroleg; gwyddoniaeth ac athroniaeth naturiol; diwylliant y llys yn oes Elisabeth; golygu testunol
Mr Gareth Bevan Ymgynghorydd Golygyddol (rhan-amser), Geiriadur Prifysgol Cymru  
Yr Athro Peter Borsay    
Dr Lloyd Bowen Uwch-ddarlithydd mewn Hanes Modern Cynnar a Hanes Cymru, Ysgol Hanes ac Archaeoleg (Prifysgol Caerdydd)  
Yr Athro Janet Burton Athro Hanes Canoloesol, Ysgol Archaeoleg, Hanes ac Anthropoleg
(Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)
 
Dr Paul Cavill Darlithydd mewn Hanes Modern Cynnar, Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg (Prifysgol Bangor) Gwleidyddiaeth, llywodraethu a’r cyfansoddiad yn Lloegr yn y bymthegfed ganrif a’r unfed ganrif ar bymtheg, yn enwedig y senedd
Dr Cathryn Charnell-White Cymrawd Ymchwil, Prosiect Iolo Morganwg a’r Traddodiad Rhamantaidd yng Nghymru – Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd  
Yr Athro Stuart Clark Athro, Yr Adran Hanes, Ysgol y Dyniaethau (Prifysgol Abertawe)  

Yr Athro Tony Claydon

Athro Hanes Modern Cynnar, Yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg (Prifysgol Bangor) William III; protestaniaeth; hunaniaeth genedlaethol; diwylliant print; y Gristionogaeth
Dr Mary-Ann Constantine Cymrawd Hŷn, Prifysgol Cymru, Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Themâu ymchwil/geiriau allweddol: Rhamantiaeth ym Mhrydain ac Ewrop, gyda diddordeb arbennig yng Nghymru a llenyddiaeth Gymraeg; llên gwerin, llên-gwerinwyr cynnar; baledau; ffugysgrifennu llenyddol yn y cyfnod Rhamantaidd; effaith y Chwyldro Ffrengig ar Brydain/Cymru.
Yr Athro Tom Corns    Athro Llenyddiaeth Saesneg, Yr Ysgol Saesneg (Prifysgol Bangor) Ysgolhaig ar Milton, Llenyddiaeth Fodern Gynnar
Dr Iestyn Daniel Cymrawd Ymchwil, Prosiect Guto’r Glyn, Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd  
Pat Donovan    
Dr Hugh Dunthorne Cyn Uwch-ddarlithydd, Yr Adran Hanes, Ysgol y Dyniaethau (Prifysgol Abertawe)  
Dr Huw Edwards Uwch-ddarlithydd, Adran y Gymraeg (Prifysgol Aberystwyth)  
Dr Nancy Edwards Athro, Hanes a Hanes Cymru (Prifysgol Bangor) Archaeoleg hanesyddol, yn enwedig 400-1100 OC, safleoedd eglwysig canoloesol cynnar a henebion Cristnogol cysylltiedig
Dr Barbara Eichner Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Y Ganolfan Ymchwil i Gerddoriaeth Gynnar, Ysgol Cerddoriaeth, Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau (Prifysgol Bangor) Cerddoriaeth yn arfer i’r deuryw mewn mynachlogydd ar ddiwedd y Canol Oesoedd ac yn y cyfnod modern cynnar; cerddoriaeth a hunaniaeth (genedlaethol) yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg
Dr Rhun Emlyn Darlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Hanes , Adran Hanes a Hanes Cymru, (Prifysgol Aberystwyth)  
Yr Athro Peter Field      Athro Emeritws, Yr Adran Saesneg (Prifysgol Bangor)  
Yr Athro Helen Fulton Athro Saesneg, Yr Adran Saesneg  (Prifysgol Abertawe)  
Dr Wil Griffith Uwch-ddarlithydd, Hanes a Hanes Cymru (Prifysgol Bangor)  
Dr Mark Hagger Darlithydd, Hanes a Hanes Cymru (Prifysgol Bangor)  
Yr Athro John Harper Athro Ymchwil mewn Cerddoriaeth, Ysgol Cerddoriaeth (Prifysgol Bangor)  
Dr Sally Harper Uwch-ddarlithydd, Ysgol Cerddoriaeth (Prifysgol Bangor) Cyd-Gyfarwyddwr Prosiect Archesgobol Bangor
Yr Athro Marged Haycock Athro a Thiwtor Graddedigion, Adran y Gymraeg (Prifysgol Aberystwyth) Barddoniaeth Gymraeg gynnar; darogan; menywod a llenyddiaeth cyn c. 1500
Yr Athro Andrew Hiscock Darllenydd mewn Saesneg, Cyfarwyddwr Ysgol Graddedigion Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau (Prifysgol Bangor) Disgyrsiau diwylliannol o ofod, atgof a thrais mewn llenyddiaeth a diwylliant modern cynnar
Dr Ian Hughes Uwch-ddarlithydd, Adran y Gymraeg (Prifysgol Aberystwyth)  
Dr Jerry Hunter Darllenydd, Ysgol y Gymraeg (Prifysgol Bangor)  
Yr Athro Sarah Hutton Athro, Adran Saesneg (Prifysgol Aberystwyth)  
Dr Bleddyn Huws Uwch-ddarlithydd, Adran y Gymraeg (Prifysgol Aberystwyth)  
Mr Richard Ireland   Darlithydd, Adran y Gyfraith a Throseddeg (Prifysgol Aberystwyth)  
Yr Athro Geraint Jenkins Cyfarwyddwr y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Y Gymru fodern gynnar; hanes cymdeithasol yr iaith Gymraeg
Dr Sue Johns Darlithydd, Hanes a Hanes Cymru (Prifysgol Bangor) Cyd-ymchwilydd, Prosiect Seliau Canoloesol Cymreig
Dr Alaw M. Jones Cymrawd Ymchwil, Prosiect Guto'r Glyn Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd    
Dr David Ceri Jones Darlithydd, Hanes a Hanes Cymru (Prifysgol Aberystwyth) Cymru, Prydain a Byd yr Iwerydd yn y ddeunawfed ganrif; Efengyliaeth; Methodistiaeth Galfinaidd; hanes Calfiniaeth, George Whitefield; yr Ymoleuo Cymreig a Rhamantiaeth Gymreig; Iolo Morganwg.
Dr Ffion M. Jones Cymrawd Ymchwil, Prosiect Cymru a’r Chwyldro FfrengigY Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Llenyddiaeth Gymraeg sy’n ymwneud â Rhyfeloedd Cartref yr 17eg ganrif; yr  anterliwt yn yr 17eg  ganrif a’r 18fed ganrif; Iolo Morganwg; baledi Cymraeg y 18fed ganrif
Dr Mari Jones Rheolwr, Canolfan Gwasanaethau’r Gymraeg (Prifysgol Aberystwyth)  
Dr John Koch     Uwch Gymrawd ac Arweinydd Prosiect, Y Prosiect Ieithoedd Celtaidd a Hunaniaeth DdiwylliannolY Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd  
Dr John Law Darlithydd, Yr Adran Hanes, Ysgol y Dyniaethau (Prifysgol Abertawe)  
Dr Christian Thomas Leitmeir Darlithydd mewn Cerddoriaeth a Chyd-Gyfarwyddwr Llawysgrifau Cerddoriaeth Cynnar, prosiect dan nawdd Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC), Yr Ysgol Cerddoriaeth (Prifysgol Bangor) Theori cerddoriaeth yn y Canol Oesoedd; cerddoriaeth gysegredig yn y cyfnod Canoloesol a chyfnod y Dadeni (sefydliadau, repertoire, technegau cyfansoddi, defosiwn a chyffesoli); rhyngweithio rhwng cerddoriaeth, geiriau a delweddau
Dr Barry Lewis Cymrawd Ymchwil, Prosiect Guto’r Glyn – Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd  
Dr Marion Löffler Cymrawd Ymchwil,  Prosiect Iolo Morganwg a’r Traddodiad Rhamantaidd yng Nghymru – Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd  
Yr Athro Peredur Lynch Athro, Ysgol y Gymraeg (Prifysgol Bangor)  
Dr Louise Marshall Darlithydd, Yr Adran Saesneg (Prifysgol Aberystwyth)  
Dr William Marx

Darlithydd Saesneg, Ysgol Astudiaethau Diwylliannol (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Ysgrifennu hanesyddol brodorol; croniclau; golygu testunau Saesneg Canol; rhyddiaith ddefosiynol; astudiaethau llawysgrifol
Dr Peter Mitchell

Darlithydd mewn Llenyddiaeth Saesneg Fodern Gynnar,

Ysgol Astudiaethau Diwylliannol (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Phineas Fletcher; alegori; barddoniaeth delynegol; anatomi lenyddol; hanes ac athroniaeth meddygaeth, y meddwl a’r corff, yn enwedig anatomi; rhyng-ddisgyblaethedd; darlunio ac arddangos anatomegol.
Dr Liz Herbert McAvoy Cyfarwyddwr Ymchwil Canoloesol a Modern Cynnar (MEMO) ac Uwch-ddarlithydd, Yr Adran Saesneg (Prifysgol Abertawe) Cynrychioliadau o feudwyod a’r gweithiau a ysgrifennwyd ar eu cyfer, ganddynt ac amdanynt; ysgrifennu gan fenywod; llenyddiaeth ddefosiynol a chyfriniol; damcaniaeth gyfoes y deuryw a sut y caiff ei chymhwyso i destunau canoloesol.  
Dr John McEwan Ymchwilydd, Hanes a Hanes Cymru (Prifysgol Aberystwyth) Ymchwilydd, prosiect Seliau Canoloesol Cymreig
Dr Ceridwen Lloyd Morgan Ymchwilydd annibynnol, Y Ganolfan Astudiaethau Canoloesol (Prifysgol Bangor) Rhyddiaith Gymraeg y Canol Oesoedd a thraddodiadau Arthuraidd Cymraeg, cyfieithu canoloesol a dylanwadau cyfandirol ar ddatblygiad llenyddiaeth Gymraeg, y berthynas a’r rhyngweithio rhwng y gair ysgrifenedig a delweddau gweledol, hanes testunol/llawysgrifau
Yr Athro D. Densil Morgan

Pennaeth, Ysgol Diwinyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol ac Astudiaethau Islamaidd  (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant)

Calfiniaeth, 16eg ganrif – 19eg ganrif yng Nghymru
Dr Adam Mosley Uwch-ddarlithydd, Adran Hanes a’r Clasuron  (Prifysgol Abertawe) Gwyddorau mathemategol a ffisegol (seryddiaeth, cosmograffeg, cosmoleg, mecaneg); offerynnau gwyddonol; gohebiaeth a chymunedau gwyddonol; llyfrau a darluniau gwyddonol; sefydliadau a chasgliadau gwyddonol; eiddo deallusol
Dr Elizabeth New Ymchwilydd, Prosiect Seliau Canoloesol Cymreig, Hanes a Hanes Cymru (Prifysgol Aberystwyth) Seliau (personol a swyddogol); hunaniaethau cymdeithasol a chrefyddol ym Mhrydain y Canol Oesoedd; diwylliant materol yr Eglwys ganoloesol; arferion crefyddol  yn niwedd y Canol Oesoedd yng Nghymru a Lloegr; llawysgrifau litwrgïaidd a defosiynol
Dr Katharine Olson Cymrawd Ôl-ddoethurol mewn Hanes Canoloesol a Modern Cynnar, Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg (Prifysgol Bangor) Hanes eglwysig, diwylliannol, cymdeithasol a deallusol y Canol Oesoedd a’r cyfnod modern cynnar, yn enwedig Cymru a’r Gororau yng nghanol a diwedd y Canol Oesoedd a’r cyfnod modern cynnar
Dr Sue Niebrzydowski Arweinydd Prosiect Chaucer SACMC a Chyd-Gyfarwyddwr Prosiect Archesgobol Bangor, Yr Ysgol Saesneg (Prifysgol Bangor) Chaucer, llawysgrifau canoloesol, menywod canoloesol a heneiddio
Dr Ann Parry Owen Cymrawd Ymchwil ac Arweinydd Prosiect, Barddoniaeth Guto'r GlynY Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd  
Dr Martyn Powell   Uwch-ddarlithydd, Adran Hanes a Hanes Cymru (Prifysgol Aberystwyth)  
Ms Nia Powell   Darlithydd, Adran Hanes a Hanes Cymru (Prifysgol Bangor) Hanes gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol y Gymru fodern gynnar
Yr Athro Dan Power Darlithydd, Adran Hanes, Ysgol y Dyniaethau (Prifysgol Abertawe)  
Dr Sarah Prescott Uwch-ddarlithydd, Yr Adran Saesneg (Prifysgol Aberystwyth) Menywod o Gymru sy’n Ysgrifennu, Prosiect yr Academi Brydeinig
Yr Athro Huw Pryce Athro Hanes Cymru, Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg  (Prifysgol Bangor) Cymru’r Canol Oesoedd
Hanesyddiaeth Cymru
Mr Glyn  Pursglove Darllenydd, Yr Adran Saesneg  (Prifysgol Abertawe)  
Yr Athro Raluca Radulescu Athro a Chyfarwyddwr Ymchwil, Ysgol Llenyddiaeth Saesneg (Prifysgol Bangor) Llenyddiaeth a diwylliant Arthuraidd, ysgrifennu hanesyddol (croniclau, deunydd achyddol, propaganda), astudiaethau bonedd, astudiaethau llawysgrifau (paleograffeg a llawysgrifeg)
Dr Michael Roberts Darlithydd, Adran Hanes a Hanes Cymru (Prifysgol Aberystwyth)  
Dr Sara Elin Roberts Darlithydd, Ysgol y Gyfraith (Prifysgol Bangor) Hanes, rhyddiaith a barddoniaeth Cymru yn y Canol Oesoedd; cyfraith Gymreig ganoloesol, hanes cyfreithiol; Dafydd ap Gwilym a beirdd yr uchelwyr; hanes testunol/llawysgrifau
Mr Eurig Salisbury Cymrawd Ymchwil, Prosiect Guto’r Glyn  - Canolfan Uwch-efrydiau Cymreig a Cheltaidd  
Dr Elisabeth Salter Darlithydd mewn Llenyddiaeth Ganoloesol a Llenyddiaeth y Dadeni, Yr Adran Saesneg (Prifysgol Aberystwyth) Hanes darllen, arferion a phrofiadau darllen, creadigrwydd diwylliannol, diwylliannau llawysgrif a phrint, diwylliant poblogaidd, ail-greu bywgraffyddol
Yr Athro Thomas Schmidt-Beste Athro Cerddoriaeth, Yr Ysgol Cerddoriaeth (Prifysgol Bangor) Cyd-Gyfarwyddwr, Llawysgrifau Cerddoriaeth Cynnar, prosiect dan nawdd Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC)
Mr Stephen Schmuck Cynorthwyydd Iaith (Almaeneg), Yr Adran Ieithoedd Ewropeaidd (Prifysgol Aberystwyth)  
Yr Athro Phillipp Schofield Athro Hanes Canoloesol, Yr Adran Hanes a Hanes Cymru (Prifysgol Aberystwyth) Cyfarwyddwr Prosiect Seliau Canoloesol Cymreig, dan nawdd Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC)
Yr Athro Patrick Sims-Williams Athro Astudiaethau Celtaidd a Phennaeth Adran y Gymraeg (Prifysgol Aberystwyth)  
Yr Athro John Spurr Pennaeth  Yr Adran Hanes, Ysgol y Dyniaethau (Prifysgol Abertawe)  
Dr Karen Stöber Darlithydd, Yr Adran Hanes a Hanes Cymru (Prifysgol Aberystwyth)  
Yr Athro Ceri Sullivan Athro, Yr Ysgol Saesneg (Prifysgol Bangor)  
Mr Einion Wyn Thomas Archifydd a Llyfrgellydd Cymraeg, Y Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau  
Dr Carol Tully      Uwch-ddarlithydd Almaeneg, Yr Ysgol Ieithoedd Modern (Prifysgol Bangor)  
Dr David Turner Darlithydd, Yr Adran Hanes, Ysgol y Dyniaethau (Prifysgol Abertawe)  
Dr Garthine Walker Darllenydd, Ysgol Hanes ac Archaeoleg (Prifysgol Caerdydd)  
Yr Athro Bjorn Weiler Yr Adran Hanes a Hanes Cymru (Prifysgol Aberystwyth)  
Dr Eryn White Uwch-ddarlithydd, Yr Adran Hanes a Hanes Cymru (Prifysgol Aberystwyth)  
Yr Athro Helen Wilcox Cyfarwyddwr SACMC ac Athro Saesneg, Yr Ysgol Saesneg (Prifysgol Bangor) Menywod y cyfnod modern cynnar, ysgrifennu hunangofiannol ac ysbrydol, barddoniaeth ddefosiynol, Shakespeare a’i gyfoeswyr, trasicomedi, llenyddiaeth mewn perthynas â cherddoriaeth a’r celfyddydau gweledol.
Dr Heather Williams Cymrawd Ymchwil, Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd  
Yr Athro Gruffydd  Williams    Yr Athro Emeritws,Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd   
Yr Athro Bruce Wood Athro Cerddoriaeth, Yr Ysgol Cerddoriaeth (Prifysgol Bangor)  

 

 

Site footer