UWB Crest

Institute for Medieval and Early Modern Studies (IMEMS)

Bangor University Bangor Univesity website Aberystwyth website
Aberystwyth University

Newyddion a Digwyddiadau Diweddaraf

Slideshow of images for Institute for Medieval and Early Modern Studies (IMEMS)

Newyddion a Digwyddiadau Diweddaraf

 

Galwad am Gynigion - Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol :  Ynni carbon isel a’r amgylchedd

Heddiw, bu i’r Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol, a reolir ac a gyflwynir gan Gynghrair Strategol Aber-Bangor, agor ei brif alwad am gyllid.  Nod y rhaglen yw meithrin a chyflwyno cynhyrchion a chyflawniadau ymchwil o ansawdd uchel sy'n ymdrin â her fawr Llywodraeth Cymru ym maes Ynni Carbon Isel a'r Amgylchedd.  Gobaith yr alwad am gyllid yw sefydlu clystyrau ymchwil yn y gymuned ymchwil yng Nghymru o sector prifysgolion a chyda chydweithwyr allweddol fel y Ganolfan Ecoleg a Hydroleg, y Swyddfa Feteorolegol ac Arolwg Daeareg Prydain.  Cewch fanylion llawn yn: http://www.nrn-lcee.ac.uk/

Seminarau Ymchwil SACMC - Rhaglen i Hydref 2011

Mae aelodau SACMC yn cwrdd yn rheolaidd gyda staff mewn prifysgolion eraill yng Nghymru (Caerdydd, Abertawe a Y Drindod Dewi Sant) trwy gyfrwng Rhwydwaith Fideo Cymru, er mwyn cynnal seminarau ymchwil ym maes astudiaethau canoloesol a modern cynnar. Mae’r gyfres yn denu siaradwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau ac o bob rhan o’r byd, gan roi cyfle i bobl sy’n gweithio mewn gwahanol feysydd gyfnewid syniadau.

Seminarau Ymchwil SACMC

Symposiwm undydd – ‘Golau ar y Gorffennol’, Dydd Mawrth 23 Awst

Ar ddydd Mawrth 23 Awst, cynhelir symposiwm undydd o’r enw ‘Golau ar y Gorffennol: Ymchwilio i Deuluoedd Cymreig a’u Harchifau c.1500-1850’ yn neuadd Gloddaith, (Coleg Dewi Sant), Llandudno; un o breswylfeydd hynafiaid y teulu Mostyn. Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar astudiaethau cyfredol o deuluoedd Cymreig a’u harchifau c.1500-1850. Mae’r darpar gyflwynwyr yn amrywio o archifwyr a gwerthwyr celfyddyd i ymgeiswyr doethurol a darlithwyr prifysgol, ac fe fydd testunau’r cyflwyniadau’n canolbwyntio ar amrywiaeth eang o themâu yn cynnwys portreadaeth, ysgrifennu creadigol, treuliant amlwg, barddoniaeth Gymraeg, caethwasiaeth, Piwritaniaeth a materion archifol.

Cliciwch yma am adroddiad o'r digwyddiad

 

Newyddlen y Cyfarwyddwyr

Mae Cyfarwyddwyr y Ganolfan yn cyhoeddi newyddlen yn rheolaidd er mwyn rhannu newyddion am y Ganolfan fel y gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau a datblygiadau’r Ganolfan.  

                                                                           Gwanwyn 2014

Public 'Translation in Context Lecture' - Wednesday, 23rd March 2011

Annual 'Translation in Context' lecture this year, which will be delivered by Prof. John Rutherford on Wednesday (the 23rd) at 6 pm in the Main Arts Lecture Theatre (MALT).

Professor John Rutherford has been appointed Honorary Professor of Spanish and is an expert on literary translation, Hispanic and Galician Studies.

The title of his lecture will be: 'The Impossibility of Literary

Translation: The Galician Medieval Cantigas'.

This event has been jointly organised by the Centre for Galician Studies, the School of Modern Languages and IMEMS.

Click here for more information

Ymchwil, Archaeolegol, ar y Cyfnod Cynnar yng Ngwlad yr Iâ yn denu sylw Rhyngwladol

Mae darganfyddiadau archaeolegol a phalaeoecolegol yn dangos bod pobl wedi bod yn byw yng Ngwlad yr Iâ er y flwyddyn O.C. 800 - mae hynny 70 mlynedd yn gynharach na’r dyddiad traddodiadol ar gyfer nodi dyfodiad y Llychlynwyr i’r wlad. Mae’n ymddangos bod cysylltiad rhwng y bobl gynnar hyn yng Ngwlad yr Iâ a chymunedau mynachaidd o’r traddodiad Gwyddelig oedd wedi’u lleoli yng ngorllewin yr Alban. Dr Kristján Ahronson o’r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor wnaeth y darganfyddiadau hyn a chafodd ei waith ei drafod ar y rhaglen materion cyfoes fwyaf blaenllaw ar y radio fin nos yng Nghanada, "As it Happens".

Darlledwyd y cyfweliad ar draws Canada ar Radio CBC ac yn yr Unol Daleithiau ar ei gwasanaeth Radio Cenedlaethol Cyhoeddus. Gwnaed y darganfyddiadau hyn yng Ngwlad yr Iâ drwy i dîm Dr Ahronson ddefnyddio techneg o’r enw tephrochronology sydd yn defnyddio’r lludw (neu’r

tephra) sy’n disgyn o losgfynydd wrth iddo ffrwydro. Mae tephrochronolgy wedi galluogi’r tîm i ddyddio’r safle archaeolegol ac i edrych ar y cofnod sydd yn y tephra o ryngweithio rhwng dyn a’i amgylchedd ac o newid hinsawdd yn y cyfnod cynnar yng Ngwlad yr Iâ.

GWRANDEWCH AR Y CYFWELIAD AR CBC:

Gwrandewch ar y cyfweliad ar lein drwy fynd i www.cbc.ca/aih . Ewch i’r rhaglen a ddarlledwyd ddydd Mawrth, 11 Ionawr a chliciwch ar y ddolen i Rhan 3. Mae cyfweliad Dr Ahronson yn dechrau ar 18.54.

DOLEN YN SYTH I BENNOD 11 IONAWR:

http://www.cbc.ca/asithappens/episode/2011/01/11/tuesday-january-11-2011/

DARLLENWCH YMHELLACH:

http://www.medievalists.net/2010/12/23/did-the-scots-visit-iceland-new-research-reveals-island-inhabited-70-years-before-vikings-thought-to-have-arrived/

 

http://www.unreportedheritagenews.com/2010/12/did-scots-visit-iceland-new-research.html

AHRC-funded Project 'The Production and Reading of Music Sources, 1480–1530 (PRoMS)'

A major AHRC Research Grant has been awarded to the Bangor University School of Music, in association with the Warburg Institute (University of London), for a study of the Production and Reading of Music Sources, 1480-1530. The project will be funded with nearly £ 800,000, the biggest ever sum awarded to a single project in Music by the AHRC.

Click here for more information

Y Royal Shakespeare Company yn gwadd academydd o Fangor i roi sylwadau ar awdur Arthuraidd canoloesol

Cafodd Dr Raluca Radulescu, Uwch-ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Ganoloesol ac arbenigwr ar waith Syr Thomas Malory, ei gwahodd i gymryd rhan mewn digwyddiad cyhoeddus 'Authoring Arthur' ddydd Sul 27 Mehefin 2010, a oedd yn cynnwys trafodaeth banel gyda Mike Poulton, a fu’n gyfrifol am addasu Morte Darthur ar gyfer y Royal Shakespeare Company, a Gillian Bradshaw, nofelydd ac awdur y drioleg Arthuraidd Down the Long Wind.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

2010

Seminarau Ymchwil SACMC

Mae aelodau SACMC yn cwrdd yn rheolaidd gyda staff mewn prifysgolion eraill yng Nghymru (Caerdydd, Abertawe a Llanbedr Pont Steffan) trwy gyfrwng Rhwydwaith Fideo Cymru, er mwyn cynnal seminarau ymchwil ym maes astudiaethau canoloesol a modern cynnar. Mae’r gyfres yn denu siaradwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau ac o bob rhan o’r byd, gan roi cyfle i bobl sy’n gweithio mewn gwahanol feysydd gyfnewid syniadau.

Seminarau y Ganolfan Astudiaethau Canoloesol

Mae’r Ganolfan Astudiaethau Canoloesol yn cynnal seminarau rheolaidd ar gyfer staff ac uwchraddedigion.

Newyddion Cyllido

Seliau Canoloesol Cymreig yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae’n bleser gan dîm y prosiect gyhoeddi llwyddiant cais prosiect sylweddol i Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau i gefnogi gwaith ar seliau canoloesol Cymreig yn LlGC a chadwrfeydd eraill.

Society for Renaissance Studies Funding
Click here for more information
CARMEN

Ystyr CARMEN yw’r Co-operative for the Advancement of Research through a Medieval European Network, sef rhwydwaith byd-eang sy’n dwyn ynghyd grwpiau o ganoloeswyr (gan gynnwys 'cynghreiriau o ganolfannau', megis canolfannau ymchwil cenedlaethol neu oruwchgenedlaethol, cyrff disgyblu, neu gymdeithasau o unigolion) sy’n gweithredu ar lefel uwchlaw prifysgolion unigol, yn ogystal â phrifysgolion unigol, cyrff cyhoeddus a phreifat (e.e. amgueddfeydd, orielau, cyhoeddwyr) sy’n gweithio ar hyn o bryd ym maes dysgu neu ymchwil i’r Oesoedd Canol (tua 400-1500 OC).

http://www.carmen-medieval.eu/   a http://carmen.eldoc.ub.rug.nl/root/abcarm/

Cynrychiolydd/person cyswllt SACMC yn CARMEN yw Dr Raluca Radulescu (Saesneg, Bangor), a gall aelodau SACMC sydd â diddordeb mewn prosiectau ymchwil neu ddysgu ar y cyd â phartneriaid rhyngwladol gysylltu â hi ar els201@bangor.ac.uk.

 

Digwyddiadau sydd i ddod

 

6 - 8 July 2011

The Wye Valley: Romantic Representations, 1640-1830

Tintern, Monmouthshire, Wales

Click here for more information.

26 - 28 Gorffennaf 2011 Cynhadledd Canolfan Prydain ac Iwerddon yr Adferiad ar y 1690au.  Cliciwch yma am ragor o fanylion.
13 - 16 October 2011

The George Herbert Society's next international, interdisciplinary conference.

Gregynog Conference Center, Newtown, Powys, Wales

Click here for more information.

Gwanwyn 2014

Yn ystod gwanwyn 2014 bydd yn bleser gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth a’r Sefydliad Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar ym Mhrifysgolion Aberystwyth a Bangor (SACMC), ar y cyd â Llyfrgell Huntington, Califfornia, gynnal arddangosfa a fydd yn tynnu sylw at un o drysorau pennaf y Llyfrgell Genedlaethol, sef llawysgrif Hengwrt o’r Canterbury Tales gan Chaucer. Cred rhai mai dyma’r fersiwn gynharaf sydd wedi goroesi o’r campwaith llenyddol hwn.

darllenwch fwy . .

 

Archif Newyddion a Digwyddiadau

 

7 - 9 Mehefin 2010

Crwsadau ôl-ganoloesol: ieithoedd, cyd-destunau, newid          c1400-1700

Prifysgol Aberystwyth

26 Mai 2010

Cynhelir cynhadledd flynyddol SACMC ddydd Mercher 26 Mai 2010 yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth.

 

9 Rhagfyr 2009

Adolygiad Canol Tymor Partneriaeth Ymchwil a Menter

Prifysgolion Aberystwyth a Bangor

Cyflwyniad SACMC

2009 – Semester 1af

Seminarau Ymchwil SACMC

Newyddlen y Cyfarwyddwr

Newyddlen Mawrth 2010

Newyddlen Hydref 2009

28 – 30 Gorffennaf 2009

Gwleidyddiaeth, Crefydd a Diwylliant ym Mhrydain ac Iwerddon yn y 1680au

Bydd y gynhadledd ar Wleidyddiaeth, Crefydd a Diwylliant ym Mhrydain ac Iwerddon yn y 1680au yn cael ei chynnal ddiwedd Gorffennaf 2009 ym Mangor. 

Pastoralism and the British Problem

Dr Stewart Mottram, IMEMS Research Lecturer in English, was awarded a Leverhulme Early Career Fellowship in order to undertake research at the Department of English, Aberystwyth on a book-length project, Pastoral: Writing Reformation England and Wales.

For more information

2008 - 2009

Cyfres o Seminarau Tymor yr Hydref

Mae’r Ganolfan Astudiaethau Canoloesol yn cynnal cyfres o seminarau dan nawdd yr Ysgolion Saesneg, Hanes, a Cherddoriaeth. Mae’r seminarau yn cael eu cynnal yn Ystafell Seminar HRC/WISCA ar ddyddiau Iau, 5.00 pm (oni nodir fel arall). Lluniaeth ar gael y tu allan i ystafell WISCA o 4.45 pm.

11 Hydref 2008

Cynhadledd Diwylliannau Rhyfel a Datrys Gwrthdaro

24 - 27 Gorffennaf 2008

Cynhadledd Flynyddol Cerddoriaeth Ganoloesol a Cherddoriaeth y Dadeni

Manylion y gynhadledd

3-4 Gorffennaf 2008

Cynhadledd ddeuddydd ar y thema ‘Geiriau am Gymru: 1500-1800’

10 – 12 Mehefin 2008

Menywod a’r cysegr: cynhadledd uwchraddedig

1 Mawrth 2008

Cynhadledd gyntaf y rhwydwaith ‘Diwylliannau Rhyfel’

11 Chwefror 2008

Gweithdy amser cinio gyda’r Athro Gerd Althoff

Hyfforddiant Uwchraddedig ar y Cyd mewn Paleograffeg

 

www.bangor.ac.uk/palaeography_training?index.php